Preloader image Preloader image

De Bramenzoeker

De Bramenzoeker is een nieuw project waarin ik Richard Roland Holst (1868-1938) volg. Richard (Rik) Roland Holst was de echtgenoot van Henriette Roland Holst. Zij, bekend van haar politiek activisme en haar gedichten, is nog steeds een bekendheid, maar Richard is ‘verdwenen’ in de tijd. Richard Roland Holst schreef tussen 1916-1922 een aantal overpeinzingen die in 1923 in een klein boekje met de titel ‘De overpeinzingen  van een bramenzoeker’, werden gebundeld.

Update: 02 mei 2021

Een paar weken verder in mijn onderzoeksfase. Na mijn bezoek aan NPN Drukkers in Breda (18 maart jl.), mijn bezoek aan de Handboekbinderij Meijer (1 april jl.) en de eerste aanzet tot het maken van foto’s voor dit project, viel er een tijdje een ‘gat’ in mijn proces. Ideeën die ik had bleken niet te werken of……toch wel…..? Nieuwe ideeën komen op, verdwijnen weer, maar er blijven er een paar liggen.

Toch blijft het idee om 30-35 unieke fotoboeken te maken. Unieke fotoboeken die als basis hebben de oorspronkelijke uitgaven van het boekje ‘Overpeinzingen van een bramenzoeker’, Ik heb 40 boekjes klaarliggen uitgegeven tussen 1924 en 1968.

Wordt vervolgd!

 

De boekjes die tot fotoboek omgevormd gaan worden.

Brainstormbezoek aan NPN Drukkers in Breda

Het papier waarop de foto’s gedrukt gaan worden